Актуална информация

Е-мейл Печат ПДФ

УЧЕБНА 2013/ 2014 г.

15.04.2014 г.

     ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 Г.

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ- ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС ЗА УЧ. 2014/ 2015 Г.

НАРЕДБА №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ.

ЗАПОВЕД № РД 09-1132/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование. 21.03.2014 г.

                     ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 г.

 

 

             Критерии за подбор на кандидатите за първи клас за учебната 2014/2015 година.

             График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2014/ 2015 година.


 30.01.2014 г. 


04.03.2014 г.

СТИПЕНДИИ- ВТОРИ СРОК

Прочетете цялата информация от тук.


 17.12.2013 г.

      На 17 декември се проведе коледният базар, на който

бяха изложени много сувенири и картички, изработени от учениците

на 81. СОУ "Виктор Юго".

 

Вижте коледното настроение и базара в следващите фотоси ....