Актуална информация

Е-мейл Печат ПДФ

15.09.2014 г.

УСПЕШНА УЧЕБНА  2014/ 2015 ГОДИНА!

 

                   

 


 

 

  ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 81.СОУ „ВИКТОР ЮГО“

27 февруари 2015 година

За инициативите, посветени на патронния празник и представителните изяви на 27.02.2015 година можете да прочетете в план-програмата.