81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  
69

УЧИТЕЛИ

32

УЧЕНИЦИ

48

НАГРАДИ

72

ДЕЙНОСТИ