Актуална информация

Е-мейл Печат ПДФ

 

УЧЕБНА 2014/ 2015 г.
16.09.2014 г.

Уважаеми родители и ученици,

       Нека заедно помогнем на децата от Мизия да учат в  по- добра среда! Основното училище в града пострада най- тежко от наводненията. Призоваваме тези от вас, които имат желание и възможност, да помогнат с дарение в кутията на входа на 81. СОУ "Виктор Юго". Средствата ще бъдат предоставени целево за справяне с последиците в училището в Мизия.

Нека бъдем съпричастни в трудните моменти!

От Училищното настоятелство при 81. СОУ "Виктор Юго"

 


 10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

        Откриването на учебната 2014 – 2015 г. в 81. СОУ ще се състои на 15. 09. 2014 г. от 10 ч.

        Учениците да се явят в двора на училището, в района на хандбалното игрище в 940 ч.

                                                                                                       От Училищното Ръководство

 

Кликнете тук!!!08.09.2014 г.

 СПИСЪК

НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 г.

Кликнете тук.

 


 

УЧЕБНА 2013/ 2014 г.

     05.06.2014 г.

 

        Учениците от 7. клас могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с рецензиите върху

конкурсните си работи, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА- 5, 6 и 9 юни 2014 г. в 22 СОУ / бул. "Витоша" № 134/ от 9:00 до 17:00 часа.

МАТЕМАТИКА- 5, 6 и 9 юни 2014 г. в 18 СОУ /ул. " Пиротска" № 68/ от 9:00 до 17:00 часа.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО- 10, 11, 12 юни 2014 г. в 51 СОУ /ул."Софийски герой" № 28/ от 9:00 до 17:00 часа.

    Учениците следва да представят ученическа лична карта / ученическа книжка/, а родителят/ настойникът- документ за самоличност /лична карта/.

                                                                  От  Училищното ръководство

 


  13.04.2014 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           Вижте избрани моменти от "Празник на буквите- 2014", който беше проведен на 28 март 2014 г.

 


 10.05.2014 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- 2014 г.

 

Заповед № РД09- 1134/ 04.09.2013 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2013/2014 година.

Заповед № РД09-657/ 07.05.2014 г.

за определяне на дати за провеждане на ДЗИ по желание през учебната 2013/2014 година.

 


 

 24.04.2014 г.

От 23.06.2014 г. до 28.06.2014 г. в с. Оряховица- Старозагорско, под егидата на фондация

"Миню Балкански" и Сдружение Морал, Етика и Гражданско образование /МЕГО/, ще се проведе

ЕДНО РАЗЛИЧНО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

за учениците от 3. и 4. клас на 81. СОУ "Виктор Юго" .

Цялата информация прочетете тук.


15.04.2014 г.

 

             ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 Г.

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ- ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС ЗА УЧ. 2014/ 2015 Г.

ЗАПОВЕД № РД 09-1132/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование.

НАРЕДБА №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища. 

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ.

УЧЕБНО- ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КРИТЕРИИ за оценяване на преразказ с дидактическа задача

МАТЕМАТИКА


 21.03.2014 г.

                     ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 г.

 

 

             Критерии за подбор на кандидатите за първи клас за учебната 2014/2015 година.

             График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2014/ 2015 година.


 30.01.2014 г. 


04.03.2014 г.

СТИПЕНДИИ- ВТОРИ СРОК

Прочетете цялата информация от тук.


 17.12.2013 г.

      На 17 декември се проведе коледният базар, на който

бяха изложени много сувенири и картички, изработени от учениците

на 81. СОУ "Виктор Юго".

 

Вижте коледното настроение и базара в следващите фотоси ....