Актуална информация

Е-мейл Печат ПДФ

 УЧЕБНА 2014/ 2015 г.

07. 10. 2014 г.

ВАЖНО!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/ 15.02.2013 г. 

             Стипендии се отпускат на ученици в дневна и идивидуална форма на обучение, които са:

         1. Български граждани и граждани на държава членка на Европейския съюз.

         2. Чужденци- ученици с разрешение за постоянно пребиваване в страната.

         3. Ученици с трайни увреждания, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.

Цялата информация за стипендиите може да прочетете тук!

 


   15.09.2014 г.

УСПЕШНА УЧЕБНА  2014/ 2015 ГОДИНА!

 

 

Кликнете тук, за да видите кадри от живота в училище.


 

 24.04.2014 г.

От 23.06.2014 г. до 28.06.2014 г. в с. Оряховица- Старозагорско, под егидата на фондация

"Миню Балкански" и Сдружение Морал, Етика и Гражданско образование /МЕГО/, ще се проведе

ЕДНО РАЗЛИЧНО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

за учениците от 3. и 4. клас на 81. СОУ "Виктор Юго" .

Цялата информация и фотоси от живота в зеленото училище  вижте тук.