81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Бланки - извиняване на отсъствия

Издаване на медицински бележки

  Във връзка с писмо с изх. № 04-14-1041/15.11.2016 г. на Столична регионална здравна инспекци...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Бланки за извиняване на отсъствия

Бланка за извиняване на отсъствия до 3 дни                 &...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ