81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Бланки - извиняване на отсъствия

Издаване на медицински бележки

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., и с ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Бланки за извиняване на отсъствия

Молба от родител за извиняване на отсъствия на ученик до 3 дни С молба до класен ръководител се раз...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ