81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НВО

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

ВАЖНО!  Учениците от 7 клас могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с ко...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VI...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

НВО - Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на МОН

 Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оце...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

НВО - Заповед № РД09-1222/28.08.2015г на МОН

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ