81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Изпити и оценяване

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за провеждане на изпити за ученици в Самостоятелна форма на обучение и График за провеждане н...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНИ И ГОДИШНИ ОЦЕНКИ

ГРАФИК  НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНИ И ГОДИШНИ ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на учениците

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  Прег...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ