81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Превенция на агресията и тормоза в училище

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители,  Във връзка с проучване на нивото на тормоз в 81. СУ "Виктор Юго" за уче...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ОНЛАЙН АНКЕТАТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТОРМОЗА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

Скъпи ученици,   моля попълнете онлайн анкетата за проучване на тормоза в 81. СУ „Виктор...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ Изтегли (DOCX)

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

  УВАЖАЕМ И УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ,   във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО  1-168...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Анкета за ученици - проучване на тормоза

Уважаеми ученици и родители, с цел подобряване защитната мрежа в училище и редуциране проявите на то...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Анализ на резултатите от план за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  ЗА  ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ