81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Превенция на агресията и тормоза в училище

ОНЛАЙН АНКЕТАТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТОРМОЗА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

Скъпи ученици,   моля попълнете онлайн анкетата за проучване на тормоза в 81. СУ „Виктор...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ВЪПРОСНИК ЗА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ Изтегли (DOCX)

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

  УВАЖАЕМ И УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ,   във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО  1-168...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Анкета за ученици - проучване на тормоза

Уважаеми ученици и родители, с цел подобряване защитната мрежа в училище и редуциране проявите на то...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Анализ на резултатите от план за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  ЗА  ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Нормативна база за превенция на агресията и тормоза в училище

От 2010 година година функционира “Координационен механизъм (КМ) за взаимодействие при работа ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ