81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Проект Твоят час

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЖЕЛАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,   ПРИЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ Ж...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ВТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ "ИГРАЯ И УЧА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

     На 26.06.2017г. се проведе втората представителна изява на клуб “Играя и у...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА КЛУБ "СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ"

     На 14.06.2017 и 27.06.2017г. в кабинет 112 на 81. СУ "Виктор Юго" се проведоха &...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ВТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ ,,ЗВЕЗДИ”

     Втората представителна изява на клуб,,Звезди” по проект,, Твоят час”...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ВТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ ”ХУБОСТ ЗА БЪДНИ ВЕКОВЕ”

     На 26.06.2017г.  се състоя втората  представителна изява на участницит...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

ПЪРВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ ”ХУБОСТ ЗА БЪДНИ ВЕКОВЕ”

     На 21.06.2017г.  се състоя първата представителна изява на участниците от К...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ