81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НОВИНИ

17
Mar

Анализ на резултатите от план за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  ПЛАН  ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  ЗА  ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
17
Mar

Нормативна база за превенция на агресията и тормоза в училище

От 2010 година година функционира “Координационен механизъм (КМ) за взаимодействие при работа ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
16
Mar

За психолога

От началото на учебната 2014/2015 година в 81 СОУ „Виктор Юго” има назначен училищен пси...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
16
Mar

Преходът от четвърти към пети клас

В последния материал обърнах внимание на подготовката за първи клас. От голямо значение е как малкия...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
16
Mar

Как да подготвим децата си за първи клас

Подготовката за първи клас и нагласата на детето ни към училището започва доста време преди първия з...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
16
Mar

Последствия за участниците в тормоза

Последствия за участниците в тормоза – типично се счита, че последствията от тормоза са само з...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ