81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НОВИНИ

24
Mar

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ- прочетете тук.      ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОР...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
24
Mar

ПРОТОКОЛ от 22.12.2014 г

На основание чл. 68, ал.3  от Закона за обществените поръчки, комисия назначена със заповед № 6...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
24
Mar

ДОГОВОР № 001/ 05.01.2015 г.

На основание чл.101 е, ал. 1 от ЗОП, във връзка с Протокол № 2103/ 23.12. 2014 г. на комисия, назнач...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
24
Mar

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

 Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез пуб...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
24
Mar

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
24
Mar

Информация за плащане по Договор № 001/ 05.01.2015 г.

Във връзка със сключен Договор № 001/05.01.2015 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична ...

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ