81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Важно! Списъци на приети деца за I клас на трето класиране за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици  на трето класиране ще се извърши от 23.06.2020 до 17:00 часа на 24.06. 2020 година.

 

Записването става  от 08:30 до 17:00 часа задължително с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование и копие на удостоверението за  раждане на детето.

Родителите, които са декларирали допълнителни критерии е необходимо да представят копие на документите /телк, соп, акт за смърт, решение на съда или заповед за настаняване на дете в приемно семейство/.

Входящите номера на списъците на приетите деца са първоначално получените при подаване на документите.

Списък на приетите деца в паралелка с изучаване на Немски език

Списък на приетите деца в паралелка с изучаване на Френски език