81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Важно! Проект на паралелки за 5 клас за учебната 2020/2021 г.

Проект на паралелки за 5 клас за учебната 2020/2021 година

 

1.    Паралелка с изучаване на математика и ИТ в разширената подготовка (Първи чужд език - АЕ)

2.    Паралелка с изучаване на математика в разширената подготовка (Първи чужд език - АЕ)

3.    Паралелка с изучаване на български език и литература в разширената подготовка (Първи чужд език - АЕ)

4.    Паралелка с изучаване на руски език в разширената подготовка (Първи чужд език - АЕ)

5.    Паралелка с изучаване на немски език в разширената подготовка (Първи чужд език - АЕ)

6.    Паралелка с изучаване на руски/френски език в разширената подготовка (Първи чужд език - АЕ)

 

За въпроси свързани с входящият номер, моля се свържете се с класния ръководител на Вашето дете.

 

Мариела Ангелова, главен учител - председател на училищна комисия за формиране на паралелките за 5 клас на основание входирани заявления за ИУЧ за учебната 2020-2021 г.