81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2020 г. /срок за подаване 04.03.2020 – 20.03.2020 г./

 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 20.03.2020 г, предвид  регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, се осигурява възможност за електронно подаване на заявленията от зрелостниците.

 

Важно!!!

 

Ред на подаване на заявленията по електронен път и получаване на служебна бележка

1. Заявлението следва да бъде свалено от зрелостника от следния линк:  Заявление

2. Заявленията следва да се попълнят от зрелостника.

3. Заявленията се подписват, сканират и изпращат от зрелостника на електронната поща на училището office@81sou.org.

4. Получаване на служебна бележка – на място в училището след възстановяване на учебния процес.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май–юни

 

Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

За допълнителни въпроси се обръщайте към класните ръководители.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

 

Училищно ръководство