81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

График за провеждане на часовете по БДП за ІІ срок на учебната 2019-2020 г. Преглед (PDF)