81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ/ДЧ ПО ФВС ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.