81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО НА РУО СОФИЯ-ГРАД С ИЗХ. № РУО1-1996/24.01.2020 Г. ОТНОСНО ОБЯВЕНА ОТ СТОЛИЧНАТА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-155/24.01.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДНИТЕ ОТ 27.01.2020 Г. ДО 04.02.2020 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО) СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД.

 

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА "ЗНАМ И МОГА" - 25.01.2020 Г. С НАЧАЛЕН ЧАС 9,00 ЧАСА.

 

ОТМЕНЯТ СЕ ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СФО /самостоятелна форма на обучение

 

ЗАПАЗВА СЕ И ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 81. СУ

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РУО - СОФИЯ-ГРАД