81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ 2019 - 2020 г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Коледната ваканция за учениците от I до XII клас за учебната 2019 - 2020 г.

е от 21.12.2019 г. до 05.01.2020 г. включително!

Учебните занятия ще бъдът възстановени на 06.01.2020 г., понеделник

съгласно утвърдените от Директора на Иновативно 81 СУ "Виктор Юго" седмично разписание за

I учебен срок на учебната 2019-2020 г. и организация на учебния ден.

 

От Ръководството