81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 г.