81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Обръщение към родителите на ученици от 81. СУ

Уважаеми родители,

 

 

 

ето че отново е 15 септември – един от най-светлите и хубави дни в нашия български календар. За някои от Вас това е денят, в който децата Ви ще прекрачат за първи път училищния праг, а заедно с тях и Вие ще се върнете в онези изпълнени с емоция и вълшебство дни на надежда, очакване и въодушевление.

Обръщам се към всички Вас, към тези, които за първи път се доверяват на нашия екип, както и към тези, които вече поредна година поверяват децата си с доверие в знанията, уменията и загрижеността на нашите специалисти, за да Ви кажа „Добре дошли!“ и да Ви пожелая здраве, енергия и сила, за да постигнем мечтите си, да посрещнем изпитанията, които ни предстоят, както винаги до сега сме го правили – заедно. Вярваме, че можем да постигнем много, ако сме заедно.

Миналата учебна година постави всички нас, учители, ученици и родители, пред едно предизвикателство, за което малко хора вярваха, че сме подготвени. И ние се справихме, защото бяхме заедно.

Зная, че много от Вас се притесняват за своите деца – за здравето им, за емоционалното им състояние, за това как ще посрещнат новите предизвикателства и ограничения през тази учебна година. Много от Вас се колебаят каква форма на обучение да изберат за своето дете, съобразно неговите потребности. С разбиране на Вашите притеснения, се обръщаме към Вас, не само да Ви кажем още веднъж „Добре дошли!“, но и да споделим опита си от изминалата учебна година. Макар и да се справихме на много високо ниво с дистанционното обучение, екипът на 81 ИСУ „Виктор Юго“ е убеден, че нищо не може да замени контакта лице в лице. Усетихме го всички, учители, деца, родители, когато можехме да чуем нашите близки само по телефона или чрез екрана на компютъра. Усетихме го и в работа си с учениците, когато като учители нямахме възможността едновременно да видим усмивките на всички деца в клас, да видим блясъка в очите на всеки един, вдигната ръка и нетърпението да отговорят на въпросите ни или да зададат своя уникален и неповторим въпрос. Вярваме, че реалната класна стая, изпълнена с ученическа глъчка в междучасието и пропита с ентусиазма на учителите и учениците е оптималната класна стая, в която да се случва вълшебството „обучение“ и човешко общуване. Затова и педогогическите специалисти на училището през последната седмица изработиха ясни критерии и правила, подобрихме организацията, както на физическата среда, така и на учебния процес, за да можем да предложим на Вас и Вашите деца сигурност, чувство за защитеност и в същото време, макар и спазвайки физическа дистанция и мерките, описани от Министерство на здравеопазване и Министерството на образованието, да съхраним усещането си, че сме заедно. Да останем заедно и да бъдем един до друг.

Уважаеми родители, на 15.09.2020 г. училището ще отвори вратите си за любимите си ученици в дневна форма на обучение. Запазваме дневния режим, смените същите както преди на преминем в учене в електронна среда, а именно:

-          Учениците от начален етап (1-4 клас) ще се обучават само първа смяна в целодневна форма на обучение през цялата учебна година. Начало на първия час: 08:20 ч. Времетраене на учебният час е 35 мин. за 1 и 2 клас и 40 мин. за 3-4 клас.

-          Ученици от прогимназиален (5-7 клас) и гимназиален етап (8-12 клас) ще се обучават двусменно. 5-6 клас ще бъдат първа смяна с начален час 7.30 ч през първия срок, а 7-12 клас ще бъдат втора смяна с начален час 13.30 ч. Времетраене на учебният час е 40 мин.

Апелирам към Вашето търпение при подготовката на целият процес свързан с организацията на учебната 2020-2021 г.

За да бъдем полезни на нашите ученици и на Вас, техните родители, за да работим в една наистина безопасна, но и уютна среда, от тази учебна година екипът на 81 ИСУ „Виктор Юго“ Ви посреща с нова библиотека и с нов Център за приобщаващо образование „Светъл ум“. Вложихме много вдъхновение, много обич и много грижа в тяхното изграждане и вярваме, че това е още една стъпка към постигането на нашата голяма цел – нашето училище да бъде училище, в което всеки ученик и учител се чувства в безопасност, приет, ценен и значим.

Още веднъж Ви приветствам с „Добре дошли!“ и Ви пожелавам здраве, сила и вяра. Да не забравяме, че когато сме заедно, можем повече.

 

Елена Налбантова

Директор на Иновативно 81. СУ „Виктор Юго“