81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2020/2021 г. в 81 СУ

 

04.09.2020 г.

 

До

Всички заинтересовани

 

Във връзка с обявената процедура по Правилата за осъществяване на извънкласни дейности

в общинските училища на територията на Столична община,

Уведомявам всички кандидати, подали оферти за участие в конкурс по документи

за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2020/2021 г. в 81. СУ „Виктор Юго“,

че отварянето на офертите ще бъде извършено на 08.09.2020 г. от 14:00 часа на адреса на училището.

 

Елена Налбантова   (п)

 

Директор на 81. СУ „Виктор Юго“

 

 

 

 

28.08.2020 г.

 

 

На основание чл. 12, ал. 4 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности

в общинските училища на територията на Столична община,

удължавам срока за получаване на оферти  за участие в конкурс по документи

за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2020/2021 г. в 81. СУ „Виктор Юго“

до 16:30 часа на 01.09.2020 година.

 

Директор 81 СУ "Виктор Юго"

 

 

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В 81. СУ „ВИКТОР ЮГО“

 

 

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение №136 на Столичен общински съвет от 6.04.2017 г., доп. с Решение № 639 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 от 9.11.2017 г., изм. и доп. с Решение № 118 от 15.03.2018 г., след заявено писмено желание от страна на родителите за извънкласни дейности, 81. СУ „Виктор Юго“ обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2020/2021 година:

 

1.       Шахмат;

2.       Баскетбол;

3.       Художествена гимнастика;

4.       Източни бойни изкуства;

5.       Волейбол;

6.       Спортни танци;

7.       Чужди езици;

8.       Роботика за ученици от начален и прогимназиален етап.

 

Срок  за  подаване на документите:

Начална дата – 14.08.2020 г.

Крайна дата – 27.08.2020г.

Място за подаване на документи:

 

Деловодството на 81. СУ „Виктор Юго“,всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

 

Обява за конкурса 

 

Декларация – съгласие за обработване на лични данни 

 

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО