81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Подаване на заявления за прием в I клас

Уважаеми родители,

 

Подаването на заявления от родителите за прием в първи клас

се осъществява от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. включително.

Системата за прием на учениците в I клас в общинските училища на 

територията на Столична община може да намерите на страницата на 

Столичен общински съвет в раздел "Нормативни документи".

 

Утвърден график на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020-2021 г.

Система за прием на ученици в I клас

 

Училищно ръководство