81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ВАЖНО! За седмокласниците

ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ (ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ)

 

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

 

 

Уведомаваме Ви, че във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката,

съгласно раздел V, т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година,

в Иновативно 81 СУ „Виктор Юго“ ще се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) на учениците от VII клас.

Заявленията ще се приемат с входящ номер в сградата на училището от 27.05. до 29.05.2020 г.

 

Заявление за проверка на способностите

 

Училищно ръководство