81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Родителска среща за първокласници за учебна 2020/2021 г.

Уважаеми родители на първокласници за учебната 2020/2021 година,

 

Уведомяваме Ви, че на 03.09.2020 г. /четвъртък/ и 04.09.2020 г. /петък/ от 18 часа в сградата на училището ще се проведе родителска среща

за учениците, разпределени в първи клас както следва:

 

На 03.09.2020 г. /четвъртък/ от 18 часа:

-         1 „а“ клас с класен ръководител Мирослава Христова – в 114 кабинет;

-         1 „в“клас с класен ръководител Ели Дамянова – в 112 кабинет;

-         1 „г“ клас с класен ръководител Даниела Крайчева – в 115 кабинет;

-         1 „ж“ клас с класен ръководител Силвия Марушкина – в 103 кабинет;

 

На 04.09.2020 г. /петък/ от 18 часа:

-         1 „б“ клас с класен ръководител Доника Казълджиева – в 113 кабинет;

-         1 „д“ клас с класен ръководител Димитър Горанов – в 122 кабинет;

-         1 „е“ клас с класен ръководител Стоянка Тричкова – в 102 кабинет.

 

Във връзка с прилагането на противоепидемични мерки Ви напомняме, че:  

-         допускането в сградата на училището се осъществява само с лични предпазни средства!

-         до 15.09.2020 г. не се допускат деца в училище!

 

Списък на разпределението на учениците по паралелки (списъкът е изготвен с входящите номера, дадени при кандидатстване)

 

Училищно ръководство