81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

УЧЕБНА 2019/2020 Г.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ВХОДНО РАВНИЩЕ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 г.

5 - 12 клас

Прочетете тук