81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учебно съдържание за седмицата 23.03.-27.03.2020 г.

Уважаеми родители,

 

 За Ваше улеснение публикуваме учебното съдържание за дистанционно обучение за седмицата от 23.03. - 27.03.2020 г.

 

Уважаеми родители, моля да контролирате изпълнението на задачите на Вашите деца.

 

В случай на необходимост, учениците или родителите може да се свързват с учителите по телефона, ел. дневник или електронна поща.

 

Училищно ръководство.

 

1 клас - , , , , , , ;

2 клас - , , , 2в ИФО, , , , ;

3 клас - , 3а ИФО, , , , , , ;

4 клас - , , , , , , ;

5 клас;

6 клас;

7 клас;

8 - 12 клас