81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Учебно съдържание за седмицата 16.03.-20.03.2020 г.

Уважаеми родители,

 

 За Ваше улеснение публикуваме учебното съдържание за дистанционно обучение за  седмицата от 16.03.-20.03.2020 г.

 

Моля да се проверява периодично училищния сайт за актуализация на информацията.

 

Уважаеми родители, моля да контролирате изпълнението на задачите на Вашите деца.

 

В случай на необходимост, учениците или родителите може да се свързват с учителите по телефона, ел. дневник или електронна поща.

 

Училищно ръководство.

 

1а клас; 1б клас; 1 в клас;  клас; 1д клас; 1е клас; 1ж клас;

2а клас; 2б клас; 2в клас, 2в ИФО; 2г клас; 2д клас; 2е клас; 2ж клас;

3а клас; 3а ИФО; 3б клас; 3в клас; 3г клас; 3д клас; 3е клас; 3ж клас;

4а клас; 4б клас; 4в клас; 4г клас; 4д клас; 4е клас; 4ж клас;

5 клас;

6 клас;

7 клас;

8 – 12 клас