81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Важно! Свободни места за прием в 5 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ИНОВАТИВНО 81 СУ "ВИКТОР ЮГО"

ИМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

В СЛЕДНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ:

1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА - I чужд език - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, II чужд език - НЕМСКИ ЕЗИК;

2. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА - I чужд език - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, II чужд език - ФРЕНСКИ ЕЗИК;

3. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА - I чужд език - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, II чужд език - РУСКИ ЕЗИК.

 

Подаване на заявления и прием на документи се извършва съгласно графикът, публикуван на сайта на училището.

Заявление за прием в 5 клас.

 

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО