81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Анкета за ученици - проучване на тормоза

Уважаеми ученици и родители, с цел подобряване защитната мрежа в училище и редуциране проявите на тормоз и насилие сред учениците, молим всички ученици от 3 до 12 клас в 81 СУ „Виктор Юго“ да попълнят и изпратят он-лайн анкетата в срок до 26.10.2016 г., при необходимост и със съдействието на родителите си. Анкетата е анонимна. Благодарим Ви за съдействието!  

Попълнете!