81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЖЕЛАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

ПРИЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЖЕЛАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

 

СРОКЪТ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО ИМ Е 25.09.2017г., ПОНЕДЕЛНИК.  Преглед (PDF)