81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Българско народнопесенно творчество

Приобщаването към магията на българското народнопесенно творчество чрез богатството от тембри, ритми и мелодична орнаментика, се осъществи на 20.01.2017 г. с учениците от сборна група ІІІа,б,в кл. в заниманията по интереси.Постигнато бе емоционално-образно обогатяване  чрез  изживяването на радост и удоволствие от възприемането и изпълнението на хубави, ярки, любими народни песни. Под музикалния съпровод на г-жа Розита Стоянова учениците опознаха ладотоналностната изразност на фолклора и стимулираха творческото въображение, посредством импровизационните си музикални опити. Проявиха комплексната си артистичност чрез дейността „Ритмика“. Проявиха любов и преклонение пред непресъхващите извори на самобитния фолклор.