81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) ПРЕЗЗИМНИЯ СЕЗОН

Уважаеми ученици,

Напомняме ви основните правила, които трябва да спазвате като участници в пътното движение. Със  своето правилно поведение при движение при зимни условия може да допринесете за безопасността на движението по пътищата.

Инструктаж