81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО VІІ КЛАС

Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка с писмо №9105-146/26.04.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-10358/30.04.2018 г., Ви информирамe, че на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Електронно четими учебници", е публикуван Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник" на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници - печатни издания, от I до VII клас включително. Достъп до „електронно четим учебник" е осигурен безплатно за всички ученици от I до VII клас включително. Възможностите за достъп са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

 

Линк към списъка в сайта на МОН: Преглед