81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Бланки за извиняване на отсъствия

Бланка за извиняване на отсъствия до 3 дни                              Преглед (DOC)

 

Бланка за извиняване на отсъствия до 7 дни                              Преглед (DOC)

 

Бланка за извиняване на отсъствия по болест                             Преглед (DOC)

 

Бланка за извиняване на отсъствия на ученик над 18 год.          Преглед (DOC)