81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Бланки за извиняване на отсъствия

Молба от родител за извиняване на отсъствия на ученик до 3 дни

С молба до класен ръководител се разрешава отсъствие до 3 (три) дни в рамките на учебната година.                             Преглед (DOC)


Молба от родител за извиняване на отсъствия на ученик до 7 дни

Със молба до Директора на училището се разрешава отсъствие до 7 (седем) дни в рамките на учебната година.                             Преглед (DOC)


Бланка за извиняване на отсъствия по болест                              Преглед (DOC)


Бланка за извиняване на отсъствия на ученик над 18 год.          Преглед (DOC)


Бланка за извиняване на отсъствия на ученик поради участие в спортни изяви          Преглед (DOC)