81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Бюджет

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

Бюджет 2018 г. - дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" Преглед (PDF)

 


 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

Бюджет 2017 г. - дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

 


 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.  Преглед (PDF)

 

 ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2016 г.  Преглед (PDF)

 

 •  

  Бюджет 2016г - дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

   
 •  

  Бюджет 2016г - дейност 713 "Спорт за всички" Преглед (PDF)

   
 •  

  Заповед за вътрешни размествания по бюджетните параграфи за първо тримесечие Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015 г.Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  БЮДЖЕТ 2014 г. На дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

   
 •  

  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. Преглед (PDF)