81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

Бюджет

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.  Преглед (PDF) 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  Преглед (PDF)

 

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.  Преглед (PDF) 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ   Преглед (PDF)

 

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.  Преглед (PDF) 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  Преглед (PDF)

 

  

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.  Преглед (PDF) 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  Преглед (PDF)

 

Бюджет 2020 г. - дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. Преглед (PDF)  

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. Преглед (PDF)  

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ     Преглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. Преглед (PDF)  

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ     Преглед (PDF) 

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. Преглед (PDF)  

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИ     Преглед (PDF)

 

Бюджет 2019 г. - дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

 

Бюджет 2019 г. - дейност 338 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

 

В приложените документи са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложените документи са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК

 


 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

Бюджет 2018 г. - дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" Преглед (PDF)

 


 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. Преглед (PDF)    

 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. ПО ПРИХОДИ И РАЗХОДИПреглед (PDF)

 

Бюджет 2017 г. - дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

 


 

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.  Преглед (PDF)

 

 ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2016 г.  Преглед (PDF)

 

 •  

  Бюджет 2016г - дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

   
 •  

  Бюджет 2016г - дейност 713 "Спорт за всички" Преглед (PDF)

   
 •  

  Заповед за вътрешни размествания по бюджетните параграфи за първо тримесечие Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015 г.Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 г. Преглед (PDF)

   
 •  

  БЮДЖЕТ 2014 г. На дейност 322 "Общообразователни училища" Преглед (PDF)

   
 •  

  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. Преглед (PDF)