81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ПРИЕМ В VIII КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 14.08.2018г.:

 

  • ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ" - 7
  • ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ" - 11

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
  • ОРИГИНАЛ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ОЦЕНКИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ
  • ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ