81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ, НВО ЗА VІІ КЛАС, ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС И ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА/ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

СВЕЖДАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ, НВО ЗА VІІ КЛАС, ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС И ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА/ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС.

 

16.05.2018г. ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС – ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 10:00 ЧАСА, КАБИНЕТ 109

 

16.05.2018г. ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА/ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 10:00 ЧАСА, КАБИНЕТ 109

 

17.05.2018г. ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ХІІ КЛАС – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 10:00 ЧАСА, КАБИНЕТ 109

 

21.05.2018г. – ДЗИ ПО БЕЛ И НВО В VII КЛАС ПО БЕЛ

 

23.05.2018г. – ВТОРИ ДЗИ И НВО В VII КЛАС ПО МАТЕМАТИКА