81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ДО ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НА 81. СУ ”ВИКТОР ЮГО”

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

ПРИ ПРОЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ СКАНИРАНИТЕ СИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ: 

 

1. ЗА ЦЕЛТА ВХОДИРАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА 81. СУ „ВИКТОР ЮГО” ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНАТА СИ РАБОТА ОТ СЪОТВЕТНОТО ДЗИ В ПЕРИОДА ОТ 13.06. ДО 19.06.2018 Г. ОТ 08.30 ДО 17.00 ЧАСА

 

2. СЛЕД РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ СТРАНА НА Г-ЖА ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА – ДИРЕКТОР, В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕН НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ВАШАТА СКАНИРАНА ПИСМЕНА РАБОТА.

 

3. ЗАБРАНЕНО Е ПРЕПИСВАНЕТО, КОПИРАНЕТО И СНИМАНЕТО НА СКАНИРАНАТА РАБОТА.

 

 УЧИЛИЩНА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ