81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

26.02.2019 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ПЛОД, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ЗАКУСКИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ВИ ДО ІV-ТИ КЛАС НА 81 СУ „ВИКТОР ЮГО“, ГР. СОФИЯ“

регистрационен номер в АОП 04082-2018-0001

 

ДОГОВОР


В приложения документ са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

В приложения документ са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК


Елена Налбантова

Директор на 81. СУ "Виктор Юго"

София