81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ДОПИТВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо на РУО София-град с изх. № РУО1-21381/14.08.2018 г. и с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Ви информираме, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

 

Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

 

Ръководство 81. СУ „Виктор Юго“