81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Преглед (PDF)

  

НОРМАТИВНА БАЗА:

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

 

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

        ►Обобщената информация е актуална към 28 февруари 2018 г.
        ►В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2018 в акредитираните висши училища в Република България.
        ►За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.