81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ДЗИ - Нормативни документи

Наредби и заповеди на Министерство на образованието и науката за организация и провеждане на ДЗИ


      

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

 

Преглед (PDF)

                

 

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)             

 

Преглед (PDF)

                

 

Заповед РД09-602/09.05.2016 г. за определяне датите за провеждане на ДЗИ по желание през майска сесия 2016 г.              

 

Преглед (PDF)

                

 

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година              

 

Преглед (PDF)