81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

☑ Е-КАРТА СМЕНЯ КУПОНА В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ

Е-карта сменя купона в училищния стол

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

81. СУ „ВИКТОР ЮГО“ - СОФИЯ  от 01.03.2018г. се присъединява към уеб портала Smartercard.bgза зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

 

Портала ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управлението процеса по заявяване и управление на здравословното  училищно хранене.

 

Новата система ще  замени хартиените купони в столовата с електронни и децата ще ги използват със специални карти, които се закупуват еднократно на цена от 1.50 лева. Учениците получават заредени електронни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд.

 

Това ще спести на родителите време, няма да се налага в работно за тях време да идват до училището и се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат: да поръчват училищния обяд на децата си по интернет, да заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн портала на БОРИКА АД, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

 

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по досегашния ред.

 

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период, месец, тримесецие или учебен срок.

 

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

За по подробна информация за работа с модула РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ:

            РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА С УЕБ ПОРТАЛ SMARTERCARD.BG ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.