81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

кметът на Столична община за седма поредна година ще награди ученици, завоювали призови места в областта на спорта през 2018 г.

На 17 май 2019 г. на официална церемония учениците ще бъдат удостоени със Стипендия за високи спортни постижения.

Право да кандидатстват за отличието имат всички ученици от столичните училище от I до XII клас, класирани на първо, второ или трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски и Балкански първенства и международни турнири.

Пълната информация относно реда и условията за присъждане на стипендията /правила, категории, процедура, оценяване, формуляр за кандидатстване и срокове/ е публикувана на официалния електронен портал на гр. София: www.sofia.bg, секция – Спорт и младежки дейности, раздел Програми и проекти. 

Крайният срок за подаване на формуляр и съпътстващи документи е 1 април 2019 г.

Контакт с експерти на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

  • Надежда Герова – младши експерт, 0896 847 451, n.gerova@sofia.bg
  • Десислава Темелкова – главен експерт, 0884 322 649, dtemelkova@sofia.bg

Приложения, съгласно текста:

Писмо Столична община

Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас

Формуляр-искане