81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Уважаеми родители,

 

от 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. за учениците от I до XII клас е обявена есенна ваканция. Учебните занятия ще започнат на 6.11.2017 г. в 7.30ч. за ученици в V клас и VI клас и в 8.20ч. за учениците от I клас и III клас. Останалите ученици са II смяна от 13.30ч.