81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ДВИЖЕНИЕТО MOVE WEEK ВЪВ II В КЛАС

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ДВИЖЕНИЕТО MOVE WEEK ВЪВ II В КЛАС