81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП IІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО IІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

І - VІІ КЛАС Преглед (PDF) VІІІ - ХІІ КЛАС Преглед (PDF)