81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ/ДЧ ПО ФВС ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ/ДЧ ПО ФВС ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

І-ІV КЛАС   Преглед (PDF)

 

ІІ-ІІІ КЛАС   Преглед (PDF)

 

V-ХІІ КЛАС Преглед (PDF)