81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ НА УЧЕНИЦИ С УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ ТЕМИ И УЧИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ И ПОСТИГАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ НА УЧЕНИЦИ С УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ ТЕМИ И УЧИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ И ПОСТИГАНЕ

НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА Преглед (PDF)