81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО НА УЧЕБНИЯ ДЕН ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Преглед (PDF)