81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНИ И ГОДИШНИ ОЦЕНКИ

ГРАФИК 

НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНИ И ГОДИШНИ ОЦЕНКИ

 

Преглед (PDF)