81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО

Седмично дежурство - първи срок на учебната 2019/2020 г. - I смяна

Седмично дежурство - първи срок на учебната 2019/2020 г. - II смяна