81. СУ „Виктор Юго“
„Нищо не създава така добре бъдещето както мечтата“
В. Юго  

НВО - Заповед № РД09-1222/28.08.2015г на МОН

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година